Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Korinthe vakantie

4/5 - (2 stemmen)

Korinthe heeft een rijke historie voor een kleine stad, het is een belangrijke verbinding geweest tussen de schiereilanden Attika (waarop Athene zich bevindt) en Peloponnesos. Met haar 38.132 inwoners is Korinthe de op twee na grootste stad op Peloponnesos, het meest zuidelijke schiereiland van het Griekse vaste land.

Geschiedenis en cultuur

De Archaia Korinthos in het gras met helderblauwe lucht

Korinthe is een stad met een bewogen historie, het oude Korinthe werd in 700 v.Chr. opgericht, al is er wel aardewerk gevonden wat suggereert dat er in 6.500 v.Chr. al mensen in deze buurt woonden en dat het een groot handelscentrum was. De naam van de stad komt van Corinthus, in het lokale gebied werd hij gezien als de zoon van Zeus. Korinthe heeft tussen het jaar 435 v.Chr. en 387 v.Chr. in 2 oorlogen gezeten, namelijk de Peloponnesische oorlog en de Korinthische oorlog. Toen de Romeinen Griekenland veroverde werd in 146 v.Chr. de stad compleet verwoest, maar Korinthe werd in 44 v.Chr. herbouwd door Julius Caesar. Onder de Romeinen werd de stad ook weer een groot handelspunt voor Zuid-Griekenland en het was daardoor een stad met veel diversiteit.

Korinthe

Korinthe is ook bekend van de bijbel door de eerste en tweede brief van Paulus aan de Korinti??rs die in het nieuwe testament staan. Hierin staat ook dat de wederopbouw van de stad door Julius Caesar een groot succes was. In de jaren daarna werd de stad geteisterd door aardbevingen, in 365, 375 en 856, en ook door invasies van de Visigoten en barbaren. Het duurde een lange tijd voordat Korinthe weer helemaal van de barbaarinvasies (in de 7e eeuw) was hersteld. In de 9e eeuw was de stad weer op het niveau van vroeger, het werd in de eeuwen daarna een stad met een grote zijde-industrie, totdat in 1147 de Normandi??rs de stad plunderde.

Ottomaanse Rijk

 Om 1395 werd de stad weer vervoerd, ditmaal door de Ottomanen en nog eens in 1458. Toen bleef het tot 1832 in de handen van het Ottomaanse Rijk, in deze periode was het ook nog voor 28 jaar onder Venetiaanse controle. In 1821 begon de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, die duurde tot 1830, in die 9 jaar werd de stad verwoest door de Ottomanen, in 1832 werd de stad bevrijd en sindsdien is het onderdeel van Griekenland. In 1858 werd bij een aardbeving de stad voor de zoveelste keer verwoest, er werd een nieuwe stad gebouwd 3 kilometer verderop wat nu Nea Korinthos, oftewel Nieuw-Korinthe, is.

Bezienswaardigheden

Akrokorinthos

Akrokorinthos is een tafelberg met daarop een akropolis, met een prachtig overzicht van de nieuwe stad maar ook het oude Korinthe. Gebouwd in de 7e eeuw als burcht en daarna vaak aangevallen en verbouwd en dit is ook goed te zien, de Byzantijnen, Ottomanen en Venetianen hebben allemaal een handje in het verbouwen van de burcht. Het interessantste zijn fundamenten van de tempel van Aphrodite aan de top van het plateau.

Archaia Korinthos

Zoals al gezegd is het oude Korinthe veel geteisterd geweest door aardbevingen en invasies, maar gelukkig is er nog wel wat overgebleven van de oude stad, in de vorm van een aantal ru??nes. Sommige bouwwerken kunnen nog steeds bewonderd worden, zoals bijvoorbeeld de tempel van Apollo, die er nog voor een deel staat, en de Pirene, een bron die door de muzen als heilig werd gezien.

Kanaal van Korinthe

Het kanaal van Korinthe is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Het 6,3 km lange kanaal werd gemaakt om een waterverbinding te maken tussen de golf van Korinthe en golf van Egina. Hierdoor is de route van de haven van Athene naar de Ionische Zee met 350 kilometer verkort. Het meest indrukkwekkende aan het kanaal zijn de bijna loodrechte wanden die het heeft.